Chat with us, powered by LiveChat

Zostało
15 miejsc
dla wolontariuszy!

Zostało tylko 40 miejsc
dla wolontariuszy!

projekt dla nauczycieli i nauczycielek
szkół podstawowych z całej Polski

Myśl krytycznie, ucz kreatywnie

Projekt “Myśl krytycznie, ucz kreatywnie” ma na celu upowszechnienie kompetencji krytycznego myślenia wśród nauczycieli szkół podstawowych w całej Polsce. Chcemy dzielić się doświadczeniem i wiedzą nabytymi podczas Akademii Krytycznego Myślenia, dostarczając narzędzi edukacyjnych i materiałów, które zainspirują nauczycieli do wprowadzenia tematu krytycznego myślenia w swojej codziennej pracy.

Co osiągnęliśmy?

Etapy projektu

Projekt trwał od 19 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. 

Rekrutacja nauczycieli

Do projektu dołączyło 87 pasjonatów i pasjonatek, którzy pragną nie tylko się rozwijać, ale także chcą dzielić się swoim doświadczeniem.

Wysyłka pakietów edukacyjnych

Przygotowaliśmy pakiet materiałów dydaktycznych, w tym autorski model edukacyjny, scenariusz zajęć i książki o krytycznym myśleniu i wysłaliśmy je do nauczycieli biorących udział w projekcie.

Webinary

Doświadczeni eksperci i ekspertki w dziedzinie krytycznego myślenia poprowadzili 5 webinarów online. Podczas tych spotkań uczestnicy dowiedzieli się, jak skutecznie wykorzystać narzędzia krytycznego myślenia w ramach lekcji przedmiotowych, takich jak język polski, historia, biologia, oraz podczas  godzin  wychowawczych

14 marca (czwartek), godz. 18:30, Grzegorz Stunża, „Wstęp do krytycznego myślenia”, NAGRANIE [KLIK]

18 marca (poniedziałek), godz. 18:30, Barbara Ostrowska, „Krytyczne myślenie na godzinie wychowawczej”, NAGRANIE [KLIK]

19 marca (wtorek), godz. 18:30, Joanna Gadomska, „Krytyczne myślenie na biologii”, NAGRANIE [KLIK]

20 marca (środa), godz. 18:30, Ania Konarzewska, „Krytyczne myślenie na języku polskim”,

21 marca (czwartek), Agnieszka Jankowiak-Maik, „Krytyczne myślenie na historii”, NAGRANIE  [KLIK]

Lekcje w klasach

87 nauczycieli i nauczycielek zrealizowało 137 lekcji z wykorzystaniem materiałów opracowanych na potrzeby projektu. W zajęciach wzięło udział 1704 uczniów i uczennic. 

Monitoring i ewaluacja

Przeprowadziliśmy ocenę skuteczności projektu, zbierając dane i analizując wyniki. 89% nauczycieli zwiększyło swoją wiedzę na temat kompetencji krytycznego myślenia, sposobów wzmacniania jej u siebie i innych i nauczania tej kompetencji w szkole podstawowej. Sprawdziliśmy to poprzez zastosowanie testu wiedzy wypełnianego przed (pre-test) i po projekcie (post-test).

Certyfikaty i podziękowania

Wszystkie osoby, które wzięły udział w projekcie i zrealizowały  lekcje w swoich szkołach, otrzymajły certyfikaty. 

Już 8 maja startuje rekrutacja placówek do 
Wakacyjnych Warsztatów z PROJEKTOREM!

Zgłoszenie do Programu PROJEKTOR

  Czy brał_a Pan_i udział w Programie od września 2022 r.?

  TAKNIE

  Dane Nauczyciela
  Dane Szkoły
  DolnośląskieKujawsko-pomorskieLubelskieLubuskieŁódzkieMałopolskieMazowieckieOpolskiePodkarpackiePodlaskiePomorskieŚląskieŚwiętokrzyskieWarmińsko-mazurskieWielkopolskieZachodniopomorskie
  Wcześniej realizowane projekty
  Warsztaty z PROJEKTOREM - motywacja do udziału
  Dlaczego zgłasza się Pan_Pani do Programu?

  Dlaczego to Pana_Pani klasa_y powinna_y otrzymać Warsztaty z PROJEKTOREM?

  Warsztaty z PROJEKTOREM w formie stacjonarnej to dwa czterogodzinne spotkania (godziny dydaktyczne).
  Czy jest Pan_Pani gotowy_a poświęcić tyle czasu na Warsztaty z Projektorem?

  Tak jestemNie jestem

  Warsztaty z PROJEKTOREM w formie online to cztery dwugodzinne spotkania (godziny dydaktyczne).
  Informujemy, że w przypadku nie wyrażenia zgody na zajęcia w formie online istnieje możliwość nieotrzymania zajęć.

  Zgadzam sięJest mi to obojętneNie zgadzam się

  Informacje techniczne
  Jaka jest odległość między szkołą, a najbliższym dużym ośrodkiem akademickim (miastem wojewódzkim)?

  Ile godzin trwa podróż z najbliższego miasta wojewódzkiego do szkoły komunikacją publiczną?

  Jak najłatwiej/najszybciej dostać się do szkoły z miasta wojewódzkiego? Podaj praktyczne wskazówki dojazdu (np. o autobusach)

  Ile mieszkańców posiada miejscowość, w której znajduje się szkoła? Podaj liczbę.

  W jaki sposób dowiedziałeś_aś się o Programie PROJEKTOR?

  RODO

  Zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku (dalej „RODO”), informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym dla szkół jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi, ul. Sterlinga 27/29, lok. 501, 90-212 Łódź, tel.: (42) 632 59 91, e-mail: biuro@projektor.org.pl (dalej „FEP”).
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania wstępnej kwalifikacji Placówek, które wezmą udział w Programie PROJEKTOR, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
  3. Dane mogą zostać ujawnione podmiotom, które świadczą na rzecz FEP usługi informatyczne, archiwistyczne, wyłącznie w zakresie i w celu wynikającym z tych usług.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rejestracji Placówki na platformie Programu lub zakończenia kwalifikacji Placówek, nie dłużej jednak niż przez 90 dni.
  5. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
  6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy.
  7. Podanie danych osobowych jest warunkiem otrzymania danych umożliwiających rejestrację na platformie Programu.
  8. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (nie profiluje danych).
  Zgody:

  Masz pytania? Odezwij się do koordynatorki projektu!

  Monika Wasilonek

  e-mail: m.wasilonek@projektor.org.pl

  tel.: 501 651 483 (pon-pt, 8:00-16:00)

  Active-citizens-fund@4x

  Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele
  Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

  Biuro Programu PROJEKTOR