Chat with us, powered by LiveChat

Zostało
15 miejsc
dla wolontariuszy!

Zostało tylko 40 miejsc
dla wolontariuszy!

Zaangażuj firmę

Nowe wyzwanie, nowa szansa

NIE STAĆ NAS
NA BIERNOŚĆ

Świat, w którym żyjemy zmienia się coraz szybciej i jest coraz mniej przewidywalny. Relacje są bardziej powierzchowne, stale towarzyszy nam niepewność, coraz więcej czasu spędzamy w sieci. Każdego dnia stajemy przed mniejszymi i większymi wyzwaniami.

KILKA FAKTÓW

Jak w takim świecie radzą sobie dzieci?

DSC_6248 (1)

Co czwartemu dwunastolatkowi często towarzyszy poczucie, że wszystko robi źle.

DSC_6219 (1)
Co trzeci uczeń szóstej klasy nie ma wcale lub ma bardzo niewiele okazji do współpracy ze swoimi rówieśnikami.
DSC_6263 (1)
Blisko trzy czwarte młodych ludzi w Polsce uważa, że nie ma wpływu na sytuację w kraju, w którym żyje.

Źródła danych: Raport RPD “Ogólnopolskie badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce” (2021 r.); Raport Stowarzyszenia DEMAGOG „Problem fake news w Polsce” (2019 r.); Raport CBOS “Młodzież” 2018 (2019 r.)

Nic dziwnego, że potrzeba całej Drużyny,
aby wzmocnić i zainspirować Klasę

Zgodnie ze znanym afrykańskim przysłowiem potrzeba całej wioski, aby wychować dziecko. A jak wzmocnić i zainspirować Klasę? W tym przypadku nie obejdzie się bez całej Drużyny: studentów, nauczycieli, ekspertów i partnerów. Dzieci w klasie potrzebują uwierzyć w swoje możliwości, poczuć, że to w porządku mieć swoje zdanie i swoje pomysły oraz doświadczyć, że współpraca ma ogromną wartość i pomaga przejść od pomysłu do działania. Dlatego w PROJEKTORze nie czekamy na lepsze jutro.

POZNAJ NAS

Tworzymy Drużynę, która  rozwija w dzieciach poczucie sprawczości!

LACZYMY_V2

Łączymy

ludzi, którym nie jest wszystko jedno
LACZYMY_V2
Działamy z najfajniejszymi studentami, otwartymi i zaangażowanymi nauczycielami, doświadczonymi ekspertami oraz wyjątkowymi partnerami i darczyńcami.
TWORZYMY_V2

Tworzymy

projekty rozwojowe, które wspierają dzieci
TWORZYMY_V2
Tworzymy i prowadzimy autorskie warsztaty, stwarzają dzieciom przestrzeń do rozwijania kompetencji komunikacji, krytycznego myślenia, kreatywności i współpracy poprzez dyskusję, pracę w zespołach, poszukiwanie rozwiązań i ich wdrażanie w najbliższym otoczeniu.
DZIALAMY_V2

Działamy

w całej Polsce online
i stacjonarnie
DZIALAMY_V2
Nie zostawiamy uczniów w potrzebie - w pandemii nie zmniejszyliśmy skali działania. Reagowaliśmy na bieżąco, błyskawicznie dostosowaliśmy nasze projekty do warunków online.
docieramy_V2

Docieramy

do najmniejszych miejscowości
docieramy_V2
Od 2003 roku działamy
dla dzieci z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Zapewniamy zajęcia dodatkowe, których dzieci nie mają w miejscu zamieszkania.
0 +
LAT DZIAŁANIA
0
DZIECI ROZWIJAŁO SIĘ
Z PROJEKTOREM
0
STUDENTÓW DZIAŁAŁO
DLA DZIECI

WSPIERAJ ROZWÓJ, KOMPETENCJE I MARZENIA

Jak twoja firma może z nami współpracować?

PROJEKTOR WSPIERA CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Odpowiedz realnym działaniem na najbardziej palące
wyzwania współczesnego świata

4
4

Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Każdy człowiek ma prawo do edukacji, niezależnie od pochodzenia. Dzieci z najmniejszych miejscowości mają utrudniony dostęp do zajęć pozaszkolnych, co ogranicza ich szanse na rozwój talentów. Program PROJEKTOR dociera do najmniejszych miejscowości, aby zapewnić dzieciom różnorodne zajęcia w miejscu zamieszkania.

10-cel
10-cel

Zmniejszyć nierówności w krajach
i między krajami

Dyskryminacja nie powinna dotykać nikogo i wszyscy powinni mieć równe szanse. Działamy, aby miejsce zamieszkania i warunki materialne dzieci i młodzieży nie były przeszkodą w pełnym wykorzystaniu ich potencjału w dorosłym życiu.

DZIAŁAJ Z NAMI

Twoje
zaangażowanie ma znaczenie

Docieramy z warsztatami edukacyjnymi do uczniów z małych miejscowości w całej Polsce. Wraz z setkami wolontariuszy pomagamy tysiącom dzieci uwierzyć w swoje możliwości, tworzymy przestrzeń do rozwoju ważnych kompetencji, pomagamy zrobić pierwszy krok w działaniu oraz wspieramy nawiązywanie prawdziwych relacji. Dołącz do nas i wspólnie, małymi krokami, zmieniajmy świat.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o możliwościach współpracy
i korzyściach
dla Twojej firmy!

Kamil Wrzos

Dyrektor Programu PROJEKTOR