Chat with us, powered by LiveChat

Brak wolnych miejsc dla wolontariuszy

Zostało tylko 40 miejsc
dla wolontariuszy!

Zrób swojej klasie niespodziankę!

Zaproś wolontariuszy PROJEKTORA i spraw, aby dzieci miały więcej wzmacniających doświadczeń. Ten Program to szansa na rozwój i okazja do ćwiczenia ważnych kompetencji.

Czym jest Program PROJEKTOR?

PROJEKTOR to ogólnopolski program społeczny w ramach którego łączymy aktywnych studentów, otwartych i zaangażowanych nauczycieli oraz ekspertów w dziedzinie innowacyjnej edukacji, aby docierać do najmniejszych zakątków Polski z warsztatami rozwojowymi dla dzieci.​

Program jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z miejscowości do 20 tys. mieszkańców
Dzięki wolontariackiemu zaangażowaniu studentów udział w Programie jest bezpłatny.
W roku szkolnym odbywają się Warsztaty z PROJEKTOREM, a latem Wakacyjne Warsztaty z PROJEKTOREM oraz It for SHE Kids.

Oferta Programu PROJEKTOR

Warsztaty z PROJEKTOREM

Podczas Warsztatów z PROJEKTOREM dzieci poznają tematykę aktywności obywatelskiej w trzech kluczowych obszarach: ochrony planety, działania w Internecie (świadomość medialnej) oraz relacji społecznych. Dzieci wybierają temat, który jest dla nich najważniejszy. Następnie, wspólnie z wolontariuszami, wymyślają koncepcję własnych mikroprojektów społecznych związanych z tym obszarem. Zastanawiają się, jakie widzą problemy w swoim środowisku i określają konkretne działania, które mogą podjąć, aby je rozwiązać. Pod opieką nauczyciela dzieci realizują swoje mikroprojekty np. sprzątają okolicę, tworzą plakaty edukacyjne, nagrywają filmy albo zakładają szkolne ogródki.

Cele projektu

Kształtowanie i wzmacnianie u dzieci postawy prospołecznej i obywatelskiej. Warsztaty pozwalają uczniom doświadczyć sprawczości i dają szansę dokonania zmiany w lokalnej społeczności. Warsztaty z PROJEKTOREM stwarzają dzieciom przestrzeń do rozwijania kompetencji komunikacji, krytycznego myślenia, kreatywności i współpracy poprzez dyskusję, pracę w zespołach, poszukiwanie rozwiązań i ich wdrażanie w najbliższym otoczeniu.

Czas realizacji

Zajęcia mogą odbywać się w terminie od 1 listopada 2023 r. do 21 czerwca 2024 roku. Nauczyciel zgłaszający klasę, ustala konkretny termin realizacji zajęć z wolontariuszami. Warsztaty trwają łącznie 8 godzin dydaktycznych (2 spotkania po 4 godziny). Najczęściej spotkania się realizowane w odstępie tygodniowym lub dwutygodniowym.

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów

Zajęcia się przeznaczona dla dzieci z klas 4-7 szkoły podstawowej z małych miejscowości. W warsztatach bierze udział cała klasa, w przypadku, gdy zgłoszona klasa liczy mniej niż 10 uczniów, nauczyciel powinien połączyć ze sobą dwie klasy. Klasę może zgłosić pracownik pedagogiczny szkoły (nauczyciel, pedagog, psycholog) pracujący w publicznej szkole podstawowej znajdującej się w miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Dopuszczamy także udział w projekcie klas ze szkół niepublicznych, o ile placówka znajduje się w miejscowości do 20 tys. mieszkańców, jej organem prowadzącym jest stowarzyszenie, jest nieodpłatna i dostępna dla wszystkich dzieci.

Obowiązki nauczyciela zgłaszającego się do projektu

Do najważniejszych obowiązków należy wypełnienie wszystkich formalności związanych z udziałem w projekcie (założenie konta na platformie Programu PROJEKTOR, wgranie oświadczenia dyrektora szkoły, dodanie opisu klasy, wypełnienie ewaluacji itd.), stała obecność i opieka nad dziećmi podczas zajęć prowadzonych przez wolontariuszy oraz wsparcie dzieci w realizacji mikroprojektu społecznego.

Korzyści dla szkoły:

Program PROJEKTOR opiera się na wolontariackim zaangażowaniu studentów w prowadzenie zajęć dla dzieci. Staramy się, aby każda szkoła zgłaszająca się do Programu otrzymała zajęcia, jednak nie możemy tego zagwarantować. 

Termin zgłoszeń

Rekrutacja do 19 edycji Programu PROJEKTOR zakończyła się w październiku 2023 r. Kolejna edycja projektu wystartuje w sierpniu 2024 r.

Kontakt

Biuro Programu PROJEKTOR

e-mail: biuro@projektor.org.pl

Tel.: 507 703 240

Wakacyjne Warsztaty z PROJEKTOREM

Wakacyjne Warsztaty z PROJEKTOREM stwarzają Dzieciom przestrzeń do poznawania nowych tematów (pasji) dzięki spotkaniu ze studentami-wolontariuszami, którzy dzielą się swoimi zainteresowaniami i wiedzą w tym zakresie.

Cele projektu

Stworzenie dzieciom przestrzeni do poszukiwania i rozwijania swoich pasji i zainteresowań poprzez integrację, budowanie relacji, rozbudzanie ciekawości i wzajemne motywowanie się do działania.

Czas realizacji

Zajęcia mogą odbywać się w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku. Placówka zgłaszająca grupę dzieci, podaje dostępne terminy realizacji zajęć. Warsztaty trwają łącznie 15 godzin dydaktycznych i są realizowane są przez 3 dni po 5 godzin dziennie.

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów

Zajęcia się przeznaczona dla dzieci w wieku 6-12 lat (klasy 1-6 szkoły podstawowej) z małych miejscowości. Grupa powinna liczyć około 15 dzieci. Placówka może zgłosić maksymalnie 4 grupy dzieci.

Grupę dzieci mogą zgłosić: szkoły podstawowe, instytucje kultury, biblioteki, świetlice, koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe.

Placówki zgłaszające grupę dzieci muszą znajdować się w miejscowościach do 20 000 mieszkańców.

Obowiązki placówki zgłaszającej się do projektu

Placówka musi zapewnić wolontariuszom nocleg na 2 lub 3 doby (np. w szkole, agroturystyce, prywatnym domu, hostelu) oraz wyżywienie (min. 3 posiłki dziennie). Do zadań przedstawiciela placówki należy także wypełnienie wszystkich formalności związanych z udziałem w projekcie (założenie konta na platformie Programu PROJEKTOR, wgranie oświadczenia dyrektora placówki, wypełnianie ewaluacji itd.) oraz stała obecność i opieka nad dziećmi podczas zajęć prowadzonych przez wolontariuszy.

Korzyści dla placówki:

Program PROJEKTOR opiera się na wolontariackim zaangażowaniu studentów w prowadzenie zajęć dla dzieci. Staramy się, aby każda placówka zgłaszająca się do Programu otrzymała zajęcia, jednak nie możemy tego zagwarantować. 

Zgłoszenia do Wakacyjnych Warsztatów z PROJEKTOREM

Rekrutacja została już zakończona. O udziale decydowała kolejność zgłoszeń i spełnienie wszystkich warunków formalnych.

Kontakt

Biuro Programu PROJEKTOR

e-mail: biuro@projektor.org.pl

Tel.: 507 703 240

IT forSHE Kids

Wolontariuszki z pasją do nauk ścisłych prowadzą warsztaty z nowych technologii dla dzieci ze szkół podstawowych z małych miejscowości.

Cele projektu

Zwiększenie zainteresowania obszarem STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) wśród dzieci z małych miejscowości i promowanie kobiet w roli ekspertek technologicznych.

Czas realizacji

Zajęcia mogą odbywać się w terminie od 17 lipca do 31 października 2024 roku. Placówka zgłaszająca grupę dzieci, podaje dostępne terminy realizacji zajęć. Warsztaty trwają łącznie 15 godzin dydaktycznych i są realizowane są przez 3 dni po 5 godzin dziennie.

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów

Zajęcia się przeznaczona dla dzieci w wieku 10-14 lat (klasy 4-8 szkoły podstawowej) z małych miejscowości. Grupa powinna liczyć około 20 dzieci. Placówka może zgłosić maksymalnie 2 grupy dzieci.

Grupę dzieci mogą zgłosić: szkoły podstawowe, instytucje kultury, biblioteki, świetlice, koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe.

Placówki zgłaszające grupę dzieci muszą znajdować się w miejscowościach do 20 000 mieszkańców.

Obowiązki placówki zgłaszającej się do projektu

Placówka musi zapewnić wolontariuszkom nocleg na 2 lub 3 doby (np. w szkole, agroturystyce, prywatnym domu, hostelu) oraz wyżywienie (min. 3 posiłki dziennie). Do zadań przedstawiciela placówki należy także wypełnienie wszystkich formalności związanych z udziałem w projekcie (założenie konta na platformie Programu PROJEKTOR, wgranie oświadczenia dyrektora placówki itd.) oraz stała obecność i opieka nad dziećmi podczas zajęć prowadzonych przez wolontariuszy.

Korzyści dla placówki:

Program PROJEKTOR opiera się na wolontariackim zaangażowaniu studentów w prowadzenie zajęć dla dzieci. Staramy się, aby każda placówka zgłaszająca się do Programu otrzymała zajęcia, jednak nie możemy tego zagwarantować.

Zgłoszenia do IT for SHE Kids

Rekrutacja została zakończona. O udziale decydowała kolejność zgłoszeń i spełnienie wszystkich warunków formalnych.

Kontakt

Maria Redzimska

E-mail: m.redzimska@projektor.org.pl

Tel: 513-758-288

Organizatorzy

Wolontariat IT for SHE jest realizowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości.

OPINIE NAUCZYCIELI

Dlaczego warto wspierać dzieci z PROJEKTOREM?

Opinie Ekspertów

Zobacz co mówią o nas Eksperci!

Nauczyciele_Grzegorz D._Stunża_oProjektorze
Nauczyciele_Joanna_Gadomska_oProjektorze
Nauczyciele_Marta _Młyńksa_oProjektorze
Nauczuciele_Przemek_Staroń_oProjektorze

Już 8 maja startuje rekrutacja placówek do 
Wakacyjnych Warsztatów z PROJEKTOREM!

Zgłoszenie do Programu PROJEKTOR

  Czy brał_a Pan_i udział w Programie od września 2022 r.?

  TAKNIE

  Dane Nauczyciela
  Dane Szkoły
  DolnośląskieKujawsko-pomorskieLubelskieLubuskieŁódzkieMałopolskieMazowieckieOpolskiePodkarpackiePodlaskiePomorskieŚląskieŚwiętokrzyskieWarmińsko-mazurskieWielkopolskieZachodniopomorskie
  Wcześniej realizowane projekty
  Warsztaty z PROJEKTOREM - motywacja do udziału
  Dlaczego zgłasza się Pan_Pani do Programu?

  Dlaczego to Pana_Pani klasa_y powinna_y otrzymać Warsztaty z PROJEKTOREM?

  Warsztaty z PROJEKTOREM w formie stacjonarnej to dwa czterogodzinne spotkania (godziny dydaktyczne).
  Czy jest Pan_Pani gotowy_a poświęcić tyle czasu na Warsztaty z Projektorem?

  Tak jestemNie jestem

  Warsztaty z PROJEKTOREM w formie online to cztery dwugodzinne spotkania (godziny dydaktyczne).
  Informujemy, że w przypadku nie wyrażenia zgody na zajęcia w formie online istnieje możliwość nieotrzymania zajęć.

  Zgadzam sięJest mi to obojętneNie zgadzam się

  Informacje techniczne
  Jaka jest odległość między szkołą, a najbliższym dużym ośrodkiem akademickim (miastem wojewódzkim)?

  Ile godzin trwa podróż z najbliższego miasta wojewódzkiego do szkoły komunikacją publiczną?

  Jak najłatwiej/najszybciej dostać się do szkoły z miasta wojewódzkiego? Podaj praktyczne wskazówki dojazdu (np. o autobusach)

  Ile mieszkańców posiada miejscowość, w której znajduje się szkoła? Podaj liczbę.

  W jaki sposób dowiedziałeś_aś się o Programie PROJEKTOR?

  RODO

  Zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku (dalej „RODO”), informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym dla szkół jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi, ul. Sterlinga 27/29, lok. 501, 90-212 Łódź, tel.: (42) 632 59 91, e-mail: biuro@projektor.org.pl (dalej „FEP”).
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania wstępnej kwalifikacji Placówek, które wezmą udział w Programie PROJEKTOR, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
  3. Dane mogą zostać ujawnione podmiotom, które świadczą na rzecz FEP usługi informatyczne, archiwistyczne, wyłącznie w zakresie i w celu wynikającym z tych usług.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rejestracji Placówki na platformie Programu lub zakończenia kwalifikacji Placówek, nie dłużej jednak niż przez 90 dni.
  5. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
  6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy.
  7. Podanie danych osobowych jest warunkiem otrzymania danych umożliwiających rejestrację na platformie Programu.
  8. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (nie profiluje danych).
  Zgody:

  OPINIE DZIECI

  Za co dzieci lubią zajęcia z wolontariuszami PROJEKTORA?

  Poznaj ludzi,
  którym nie jest wszystko jedno

  Kim są
  wolontariusze PROJEKTORA?

  Jak łączą studiowanie, pracę i działania społeczne? Poznaj Zuzę studentkę logopedii i jej ulubione zakątki Łodzi.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  FAQ- Najczęściej zadawane pytania

  Kto prowadzi zajęcia?

  Wolontariuszami Programu PROJEKTOR są studenci i studentki z całej Polski.

  Czy Opiekun Dzieci (nauczyciel) powinien być obecny na zajęciach?

  Opiekun Dzieci (nauczyciel) ma obowiązek być na zajęciach. Wolontariusze nie mogą pełnić roli wychowawców podczas realizacji zajęć.

  Czy podczas zajęć może odbyć się wizytacja pracownika Programu?

  Tak, pracownicy Programu mogą prowadzić wizytację zajęć.  To nieuczestnicząca obserwacja zajęć, która służy sprawdzeniu skuteczności metody i narzędzi opracowanych przez Program.

  Co w sytuacji kiedy student nie odbiera telefonu?

  W tej sytuacji prosimy o kontakt z biurem lub osobą przypisaną do kontaktu na platformie apka.projektor.org.pl (na koncie szkoły)

  Czy nauczyciel musi uczyć klasę, którą zgłasza? (Warsztaty z PROJEKTOREM)

  Nie. Wystarczy, że uczy w tej samej szkole, w której jest klasa.

  Jak wygląda zakończenie projektu? (Warsztaty z PROJEKTOREM)

  Nauczyciel wypełnia krótką ankietę ewaluacyjną na platformie https://apka.projektor.org.pl/login oraz wysyła zdjęcia lub opis działań podjętych z uczniami po zakończonych zajęciach z wolontariuszami na adres e-mail biura Programu:

  Masz pytania? Odezwij się do nas!

  Adres

  Kontakt

  Godziny pracy biura

  pon. - pt. 8.00 - 16.00

  Świetnie, że chcesz działać z nami!

  Zostaw kontakt i bądź na bieżąco z ofertą Programu!