Chat with us, powered by LiveChat

Pozostało
55 wolnych miejsc dla wolontariuszy

Zrób swojej klasie niespodziankę!

Zaproś wolontariuszy PROJEKTORA i spraw, aby dzieci miały więcej wzmacniających doświadczeń. Ten Program to szansa na rozwój i okazja do ćwiczenia ważnych kompetencji.

Czym jest Program PROJEKTOR?

PROJEKTOR to ogólnopolski program społeczny w ramach którego łączymy aktywnych studentów, otwartych i zaangażowanych nauczycieli oraz ekspertów w dziedzinie innowacyjnej edukacji, aby docierać do najmniejszych zakątków Polski z warsztatami rozwojowymi dla dzieci.​

Program jest adresowany do uczniów klas 4-7 szkół podstawowych z miejscowości do 20 tys. mieszkańców
Dzięki wolontariackiemu zaangażowaniu studentów udział w Programie jest bezpłatny.
Warsztaty z PROJEKTOREM to 2 spotkania trwające po 4 godziny dydaktyczne.

Chcę dołączyć do PROJEKTORA! Co dalej?

Warsztaty z PROJEKTOREM w 4 krokach

1
Rekrutacja: start 28 sierpnia 2023 o godz: 12:00
Wypełnij formularz i zgłoś szkołę do Warsztatów z PROJEKTOREM. Liczba miejsc ograniczona. O wynikach rekrutacji poinformujemy Cię mailowo w ciągu 5 dni roboczych od wysłania zgłoszenia.
2
Przygotowanie: wrzesień - listopad 2023
Uzupełnij dane na platformie Programu. Zapoznaj się z Kartą Etyczną Nauczyciela. Weź udział w e-learningu i szkoleniu online. Otrzymasz także dostęp do Strefy Wiedzy, w której znajdziesz: e-booki, artykuły i webinary.
3
Realizacja: listopad 2023 - czerwiec 2024
Uzgodnij z wolontariuszami termin przyjazdu do szkoły. Warsztaty dla dzieci odbywają się stacjonarnie i maja formę 2 spotkań trwających po 4 godziny dydaktyczne. Zajęcia realizują wolontariusze, ale Twoja obecność jest obowiązkowa.
4
Podsumowanie: czerwiec 2024
Po zakończonych zajęciach wypełniasz na platformie ewaluację. Wysyłasz nam zdjęcia i opis działań, które zrealizowałeś z klasą po warsztatach. Teraz możesz pobrać certyfikat.

OPINIE NAUCZYCIELI

Dlaczego warto wspierać dzieci z PROJEKTOREM?

Opinie Ekspertów

Zobacz co mówią o nas Eksperci!

Nauczyciele_Grzegorz D._Stunża_oProjektorze
Nauczyciele_Joanna_Gadomska_oProjektorze
Nauczyciele_Marta _Młyńksa_oProjektorze
Nauczuciele_Przemek_Staroń_oProjektorze

Kryteria udziału w Warsztatach Z PROJEKTOREM

Już 8 maja startuje rekrutacja placówek do 
Wakacyjnych Warsztatów z PROJEKTOREM!

Dlaczego warto wziąć udział w Warsztatach z PROJEKTOREM?

Projektor dla Nauczyciela

Projektor dla Klasy

Sprawdź co Projektor daje Tobie

Sprawdź co Projektor daje Twojej klasie

Zgłoszenie do Programu PROJEKTOR

  Czy brał_a Pan_i udział w Programie od września 2022 r.?

  TAKNIE

  Dane Nauczyciela
  Dane Szkoły
  DolnośląskieKujawsko-pomorskieLubelskieLubuskieŁódzkieMałopolskieMazowieckieOpolskiePodkarpackiePodlaskiePomorskieŚląskieŚwiętokrzyskieWarmińsko-mazurskieWielkopolskieZachodniopomorskie
  Wcześniej realizowane projekty
  Warsztaty z PROJEKTOREM - motywacja do udziału
  Dlaczego zgłasza się Pan_Pani do Programu?

  Dlaczego to Pana_Pani klasa_y powinna_y otrzymać Warsztaty z PROJEKTOREM?

  Warsztaty z PROJEKTOREM w formie stacjonarnej to dwa czterogodzinne spotkania (godziny dydaktyczne).
  Czy jest Pan_Pani gotowy_a poświęcić tyle czasu na Warsztaty z Projektorem?

  Tak jestemNie jestem

  Warsztaty z PROJEKTOREM w formie online to cztery dwugodzinne spotkania (godziny dydaktyczne).
  Informujemy, że w przypadku nie wyrażenia zgody na zajęcia w formie online istnieje możliwość nieotrzymania zajęć.

  Zgadzam sięJest mi to obojętneNie zgadzam się

  Informacje techniczne
  Jaka jest odległość między szkołą, a najbliższym dużym ośrodkiem akademickim (miastem wojewódzkim)?

  Ile godzin trwa podróż z najbliższego miasta wojewódzkiego do szkoły komunikacją publiczną?

  Jak najłatwiej/najszybciej dostać się do szkoły z miasta wojewódzkiego? Podaj praktyczne wskazówki dojazdu (np. o autobusach)

  Ile mieszkańców posiada miejscowość, w której znajduje się szkoła? Podaj liczbę.

  W jaki sposób dowiedziałeś_aś się o Programie PROJEKTOR?

  RODO

  Zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku (dalej „RODO”), informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym dla szkół jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi, ul. Sterlinga 27/29, lok. 501, 90-212 Łódź, tel.: (42) 632 59 91, e-mail: biuro@projektor.org.pl (dalej „FEP”).
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania wstępnej kwalifikacji Placówek, które wezmą udział w Programie PROJEKTOR, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
  3. Dane mogą zostać ujawnione podmiotom, które świadczą na rzecz FEP usługi informatyczne, archiwistyczne, wyłącznie w zakresie i w celu wynikającym z tych usług.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rejestracji Placówki na platformie Programu lub zakończenia kwalifikacji Placówek, nie dłużej jednak niż przez 90 dni.
  5. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
  6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy.
  7. Podanie danych osobowych jest warunkiem otrzymania danych umożliwiających rejestrację na platformie Programu.
  8. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (nie profiluje danych).
  Zgody:

  OPINIE DZIECI

  Za co dzieci lubią zajęcia z wolontariuszami PROJEKTORA?

  Poznaj ludzi,
  którym nie jest wszystko jedno

  Kim są
  wolontariusze PROJEKTORA?

  Jak łączą studiowanie, pracę i działania społeczne? Poznaj Zuzę studentkę logopedii i jej ulubione zakątki Łodzi.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  FAQ- Najczęściej zadawane pytania

  Kto prowadzi zajęcia?

  Dwuosobowy zespół wolontariuszy lub jeden wolontariusz. Wolontariuszami Programu PROJEKTOR są studenci z całej Polski.

  Ile klas z jednej szkoły mogę zgłosić?

  Nauczyciel może zgłosić max. 5 klas. Ważne, aby zgłoszone klasy mieściły się w przedziale IV – VII. Nie gwarantujemy, że wszystkie zgłoszone klasy otrzymają zajęcia.

  Jak liczna powinna być zgłoszona klasa?

  Klasa powinna liczyć od 10 do 25 uczniów, którzy wezmą udział we wszystkich spotkaniach z Wolontariuszem. W przypadku mniejszej liczby uczniów w klasie, nauczyciel może połączyć dwie klasy – w takiej sytuacji maksymalna liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 20 uczniów.

  Na jaki czas zgłaszam klasę do projektu?

  Klasa jest zgłaszana na 1 rok szkolny. Zajęcia mogą być realizowane od połowy listopada 2023 r. do końca czerwca 2024 r. 

  Jak długo trwa projekt?

  Jeden projekt składa się z 2 spotkań. 1 spotkanie to 4 godziny dydaktyczne = 180 minut.

  1 godz. – to godzina dydaktyczna – 45 min.

  Czy nauczyciel musi uczyć klasę, którą zgłasza?

  Nie. Wystarczy, że uczy w tej samej szkole, w której jest klasa.

  W jakiej formie odbywają się Warsztaty z PROJEKTOREM?

  Zajęcia odbywają się stacjonarnie.

  Co w sytuacji kiedy student nie odbiera telefonu?

  W tej sytuacji prosimy o kontakt z biurem lub osobą przypisaną do kontaktu na platformie apka.projektor.org.pl (na koncie szkoły)

  Czy nauczyciel powinien być obecny na zajęciach?

  Nauczyciel ma obowiązek być na zajęciach. Wolontariusze nie mogą pełnić roli wychowawców – opiekunów podczas realizacji zajęć.

  Jaką rolę pełni nauczyciel podczas zajęć?

  Nauczyciel pełni rolę opiekuna dzieci, wspiera studentów w trakcie zajęć w placówce edukacyjnej. Kontaktuje się z wolontariuszem w sprawie realizacji zajęć i razem uzgadniają wszelkie szczegóły ich organizacji i realizacji.

  Czy podczas zajęć może odbyć się wizytacja pracownika Programu?

  Tak, pracownicy Programu mogą prowadzić wizytację zajęć.  To nieuczestnicząca obserwacja zajęć, która służy sprawdzeniu skuteczności metody i narzędzi opracowanych przez Program.

  Jak wygląda zakończenie projektu?

  Nauczyciel wypełnia krótką ankietę ewaluacyjną na platformie https://apka.projektor.org.pl/login oraz wysyła zdjęcia lub opis działań podjętych z uczniami po zakończonych zajęciach z wolontariuszami na adres e-mail biura Programu:

  Masz pytania? Odezwij się do nas!

  Świetnie, że chcesz działać z nami!

  Zostaw kontakt i bądź na bieżąco z ofertą Programu!