Chat with us, powered by LiveChat

Pozostało
55 wolnych miejsc dla wolontariuszy

Wspieraj Nas

Czy wiesz, że...

DSC_6248 (1)
Co czwartemu dwunastolatkowi często towarzyszy poczucie, że wszystko robi źle.
DSC_6219 (1)
Co trzeci uczeń szóstej klasy nie ma wcale lub ma bardzo niewiele okazji do współpracy ze swoimi rówieśnikami.
DSC_6263 (1)
Blisko trzy czwarte młodych ludzi w Polsce uważa, że nie ma wpływu na sytuację w kraju, w którym żyje.

Nic dziwnego, że potrzeba całej Drużyny,
aby wzmocnić i zainspirować Klasę

Zgodnie ze znanym afrykańskim przysłowiem potrzeba całej wioski, aby wychować dziecko. A jak wzmocnić i zainspirować Klasę? W tym przypadku nie obejdzie się bez całej Drużyny: studentów, nauczycieli, ekspertów, darczyńców. Dzieci w klasie potrzebują uwierzyć w swoje możliwości, poczuć, że to w porządku mieć swoje zdanie i swoje pomysły oraz doświadczyć, że współpraca ma ogromną wartość i pomaga przejść od pomysłu do działania. Dlatego w PROJEKTORze nie czekamy na lepsze jutro.
Tworzymy  Drużynę, która wspiera dzieci i wzmacnia w nich poczucie sprawczości.

Wpłać darowiznę i dołącz naszej Drużyny

Bezpiecznie i szybko wpłać darowiznę online

albo zrób przelew tradycyjny

Przelew tradycyjny

Wpłać darowiznę:

nr konta: 19 1140 1108 0000 2059 3700 1009
odbiorca: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
tytuł: darowizna – Program PROJEKTOR

* Źródła danych: “Ogólnopolskie badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce” Raport RPD 2021,”Preparing for Life in a Digital World”, IEA International Computer and Information Literacy Study 2018, Raport AKCJA NAWIGACJA – chroń siebie, wspieraj innych” Instytut Profilaktyki Zintegrowanej 2020, “Młodzież 2018”. CBOS 2019