Chat with us, powered by LiveChat

Pozostało
55 wolnych miejsc dla wolontariuszy

Jak działamy

ważne sprawy ważne sprawy ważne sprawy ważne sprawy

Inicjujemy spotkania studentów z dziećmi w małych miejscowościach.
Przez nowe doświadczenia
rozwijamy poczucie sprawczości
i odpowiedzialności społecznej.

Istota Warsztatów z PROJEKTOREM

Metoda Warsztatów z PROJEKTOREM

Shape3-min
Shape3-min
dziecko_1
Zgodnie z naszymi założeniami, w centrum naszych działań są naturalnie ciekawe świata, otwarte, wrażliwe i chętne do działania dzieci. Podczas warsztatów dbamy o atmosferę radości, zaciekawienia i przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa.

Nasza metoda bazuje na naturalnym sposobie poznawania świata przez dzieci, czyli nauce przez doświadczenie, odkrywanie i poszukiwanie rozwiązań.
dziecko_2
Podczas warsztatów uczniowie biorą udział w skłaniających ich do refleksji aktywnościach, a także mają okazję do wspólnego poszukiwania rozwiązań na problemy dotyczące ich lokalnej społeczności.

Celem Warsztatów jest stworzenie dzieciom warunków do samodzielnego zrozumienia problemów coraz szybciej zmieniającego się świata i podjęcia działania w tym zakresie.

Role w Warsztatach z PROJEKTOREM

Zobacz jak to wygląda

Poznaj efekty naszej pracy!

A tutaj znajdziesz małe podsumowanie naszych dotychczasowych działań

Infografika_FIN_Strona_01
Infografika_FIN_Strona_02
Infografika_FIN_Strona_03
Infografika_FIN_Strona_04
Infografika_FIN_Strona_05
Infografika_FIN_Strona_06
Infografika_FIN_Strona_07
Infografika_FIN_Strona_08
Infografika_FIN_Strona_09
Infografika_FIN_Strona_10
Infografika_FIN_Strona_11
previous arrow
next arrow