Chat with us, powered by LiveChat

Zostało
15 miejsc
dla wolontariuszy!

Zostało tylko 40 miejsc
dla wolontariuszy!

Blog

Co zmienia w dzieciach Program PROJEKTOR? Oczami wolontariuszki.

Kamila Rak
Aktualności / Edukacja

Co zmienia w dzieciach Program PROJEKTOR? Oczami wolontariuszki.

„…ale jak to? Naprawdę, możemy coś takiego zrobić?”, „Pani myśli, że ktoś nas wysłucha? Niejednokrotnie podczas zajęć w ramach Programu PROJEKTOR możemy spotkać się z takimi pytaniami od uczniów szkół podstawowych. Może i Ty zastanawiałaś się jak to możliwe, że dzieci mogą przejąć inicjatywę i zmienić coś w swojej lokalnej społeczności? Pytania uczniów są w pełni uzasadnione, ponieważ trudno jest nam zrozumieć, że możemy mieć realny wpływ na nasze otoczenie.

Zanim jednak przejdziemy do realizowania pomysłów, które realnie zmienią lokalną przestrzeń, staramy się z dziećmi nawiązywać relację. Budowanie więzi jest jednym z głównych zadań rozwojowych w okresie adolescencji. Program PROJEKTOR zachęca do otwierania się na drugiego człowieka i poznawania bliżej zainteresowań kolegów i koleżanek. Wolontariusze Programu, poprzez prawidłową komunikację, uczą zarówno jak rozmawiać o sukcesach, jak i o porażkach, których każdy może doświadczyć.

Rozwój kompetencji 4K

Podczas Warsztatów z PROJEKTOREM, wolontariuszki zapoznają się z oczekiwaniami uczennic. Dzieci mają przestrzeń do zabierania głosu już od początku zajęć, dzięki temu mają możliwość zaproponowania zasad, które są dla nich ważne. Tworzenie kontraktu zbliża grupę klasową, a dzięki temu budowana jest więź pomiędzy uczniami i studentami. Każdy ma możliwość, zabrania głosu w sprawie ważnej, jaką jest ustalenie współpracy, bo dobra współpraca oparta jest m.in. na swobodzie w wypowiadaniu się. Możliwość mówienia bez blokowania się z obawy przed oceną innych to podstawowy aspekt zajęć. Reguły współpracy są przedstawione za pomocą kontraktu, który obowiązuje wszystkich uczestników spotkania. Tworzenie listy z zasadami to jeden z pierwszych momentów, kiedy uczennice mogą jasno wyrazić swoje oczekiwania. Dodatkowo jest to etap, kiedy dzieci po raz pierwszy podczas warsztatów mogą rozwinąć swoje kompetencje społeczne. Doświadczają, że ich głos ma znaczenie i realny wpływ na to, co dzieje się w klasie, dodatkowo rozwijają swoją empatię i umiejętność współpracowania w grupie.

Integracja i budowanie relacji

Kolejnym ważnym etapem podczas warsztatów z PROJEKTOREM jest zbudowanie więzi za pomocą integracji. Poznanie się z dziećmi które tworzą grupę, jaką jest klasa, to szczególnie ważny moment. Studentki wprowadzają ich w nowy wymiar poznania się. Ćwiczenia integracyjne niejednokrotnie pozwalają na wymianę doświadczeń i zainteresowań, o których uczniowie nawet nie zdają sobie sprawy. Relacje pomiędzy dziećmi wykraczają poza mury szkoły, a zapoznanie się uczennic ze studentkami buduje w dzieciach poczucie, że w przyszłości mogą działać i budować relację z różnymi pokoleniami. 

projekty dla szkół

To wszystko pokazuje nam, jak ważnym etapem dla rozwoju człowieka jest umiejętność budowania więzi z drugim człowiekiem. Relacje to klucz do wymiany życiowych doświadczeń, do wsparcia i niesienia pomocy innym, ale zanim zaczniemy działać społecznie kluczem jest poznanie siebie, zadbanie o własne poczucie wartości i postawienie w życiu na autentyczność. Akceptacja i tolerancja w stosunku do każdego człowieka-tego właśnie klasa może się nauczyć od wolontariuszy Programu. Każdy z nas jest inny, ale wszyscy zasługujemy na szacunek. Pomimo różnic, możemy wspólnie działać, a na pytanie “czy naprawdę możemy to zrobić?” odpowiedź jest tylko jedna – “TAK”, ponieważ więź w grupie wzmacnia z nią współpracę. Bycie z kimś ułatwia tworzenie nowych rzeczy i poznawania tego, kim jesteśmy. Dzięki pracy z dziećmi, my studentki wracamy do wspomnień z okresu szkoły, a dodatkowo pokazujemy, jak wiele można osiągnąć dzięki relacjom.

W celu zachowania czytelności tekstu, form męskich i żeńskich użyto zamiennie. W domyśle utrzymujemy, że każda z form odnosi się zarówno do mężczyzn, jak i kobiet. Na przykład, używając słowa „wolontariuszki”, mamy na myśli zarówno wolontariuszy jak i wolontariuszki, a słowa „uczniowie” – zarówno uczniów jak i uczennice.