Chat with us, powered by LiveChat

Pozostało
55 wolnych miejsc dla wolontariuszy

Blog

Wystartowała rekrutacja do XIX Edycji Programu PROJEKTOR!

projekty dla szkół
Aktualności

Wystartowała rekrutacja do XIX Edycji Programu PROJEKTOR!

Już po raz dziewiętnasty będziemy wspierać dzieci z małych miejscowości. W roku szkolnym 2023/2024 w ofercie Programu są Warsztaty z PROJEKTOREM. W tegorocznej edycji może wziąć udział 175 szkół z całej Polski. Rekrutacja rusza dziś (28 sierpnia) i potrwa do wyczerpania miejsc.

Czym są Warsztaty z PROJEKTOREM?

Warsztaty z PROJEKTOREM to zajęcia edukacyjne dla dzieci z klas 4-7 szkoły podstawowej prowadzone przez studentów-wolontariuszy.

Odnoszą się do aktywności obywatelskiej realizowanej w jednym z trzech obszarów tematycznych: ochrony planety, działania w Internecie lub relacji społecznych. To uczniowie decydują, który z tematów jest im najbliższy. Studenci pracują z grupami metodą projektową. Dzieci wspólnie z wolontariuszami tworzą koncepcje własnych mikroprojektów na rzecz lokalnej społeczności (klasy/szkoły/wsi/dzielnicy). Następnie wspólnie realizują opracowany plan pod opieką nauczycielki/nauczyciela.

Zajęcia odbywają się stacjonarnie i mają formę 2 spotkań trwających po 4 godziny dydaktyczne. 

Cele Warsztatów z PROJEKTOREM to:
 • kształtowanie i wzmacnianie u dzieci i studentów postawy prospołecznej i obywatelskiej;
 • rozwijanie u dzieci kompetencji komunikacji, krytycznego myślenia, kreatywności i współpracy poprzez dyskusję, pracę w zespołach, poszukiwanie rozwiązań i ich wdrażanie w najbliższym otoczeniu.
Cele Warsztatów z PROJEKTOREM są zgodne z Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego w zakresie:
 • rozwijania postaw obywatelskich i społecznych uczniów;
 • kształtowania postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 • zachęcania do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.
nauczycielki biorące udział w programie projektor
W Drużynie PROJEKTORA są zaangażowane i otwarte nauczycielki pracujące w szkołach w małych miejscowości (na zdjęciu: Agnieszka Dmitruk, Agnieszka Rybska, Alicja Pomaniec i Maria Ogonowska).

Co zyskują nauczyciele i nauczycielki biorąc udział w Programie PROJEKTOR? 

 • Możliwość odkrycia nowych metod pracy.
 • Urozmaicenie zajęć szkolnych.
 • Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział w Programie. 
 • Dostęp do Strefy Wiedzy tworzonej przez ekspertów i ekspertki PROJEKTORA.
 • Realizację podstawy programowej w sposób integrujący wiedzę i umiejętności z nowoczesnymi metodami pedagogicznymi.

Kto może zgłosić klasę do Programu?

Aby dołączyć do Drużyny PROJEKTORA i podarować swojej klasie darmowe zajęcia edukacyjne, osoba zgłaszająca klasę, musi spełnić 3 proste warunki: 

 • uczyć w szkole znajdującej się w miejscowości liczącej maksymalnie 20 000 mieszkańców;
 • być nauczycielem/ką uczącym/ą w szkole podstawowej, w której znajduje się klasa;
 •  zgłosić klasę/klasy 4-7 szkoły podstawowej.