Chat with us, powered by LiveChat
Trwa rekrutacja nauczycieli do Programu PROJEKTOR - liczba wolnych miejsc 2

Blog

Wystartowała rekrutacja do XIX Edycji Programu PROJEKTOR!

projekty dla szkół
Aktualności

Wystartowała rekrutacja do XIX Edycji Programu PROJEKTOR!

Już po raz dziewiętnasty będziemy wspierać dzieci z małych miejscowości. W roku szkolnym 2023/2024 w ofercie Programu są Warsztaty z PROJEKTOREM. W tegorocznej edycji może wziąć udział 175 szkół z całej Polski. Rekrutacja rusza dziś (28 sierpnia) i potrwa do wyczerpania miejsc.

Czym są Warsztaty z PROJEKTOREM?

Warsztaty z PROJEKTOREM to zajęcia edukacyjne dla dzieci z klas 4-7 szkoły podstawowej prowadzone przez studentów-wolontariuszy.

Odnoszą się do aktywności obywatelskiej realizowanej w jednym z trzech obszarów tematycznych: ochrony planety, działania w Internecie lub relacji społecznych. To uczniowie decydują, który z tematów jest im najbliższy. Studenci pracują z grupami metodą projektową. Dzieci wspólnie z wolontariuszami tworzą koncepcje własnych mikroprojektów na rzecz lokalnej społeczności (klasy/szkoły/wsi/dzielnicy). Następnie wspólnie realizują opracowany plan pod opieką nauczycielki/nauczyciela.

Zajęcia odbywają się stacjonarnie i mają formę 2 spotkań trwających po 4 godziny dydaktyczne. 

Cele Warsztatów z PROJEKTOREM to:
 • kształtowanie i wzmacnianie u dzieci i studentów postawy prospołecznej i obywatelskiej;
 • rozwijanie u dzieci kompetencji komunikacji, krytycznego myślenia, kreatywności i współpracy poprzez dyskusję, pracę w zespołach, poszukiwanie rozwiązań i ich wdrażanie w najbliższym otoczeniu.
Cele Warsztatów z PROJEKTOREM są zgodne z Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego w zakresie:
 • rozwijania postaw obywatelskich i społecznych uczniów;
 • kształtowania postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 • zachęcania do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.
nauczycielki biorące udział w programie projektor
W Drużynie PROJEKTORA są zaangażowane i otwarte nauczycielki pracujące w szkołach w małych miejscowości (na zdjęciu: Agnieszka Dmitruk, Agnieszka Rybska, Alicja Pomaniec i Maria Ogonowska).

Co zyskują nauczyciele i nauczycielki biorąc udział w Programie PROJEKTOR? 

 • Możliwość odkrycia nowych metod pracy.
 • Urozmaicenie zajęć szkolnych.
 • Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział w Programie. 
 • Dostęp do Strefy Wiedzy tworzonej przez ekspertów i ekspertki PROJEKTORA.
 • Realizację podstawy programowej w sposób integrujący wiedzę i umiejętności z nowoczesnymi metodami pedagogicznymi.

Kto może zgłosić klasę do Programu?

Aby dołączyć do Drużyny PROJEKTORA i podarować swojej klasie darmowe zajęcia edukacyjne, osoba zgłaszająca klasę, musi spełnić 3 proste warunki: 

 • uczyć w szkole znajdującej się w miejscowości liczącej maksymalnie 20 000 mieszkańców;
 • być nauczycielem/ką uczącym/ą w szkole podstawowej, w której znajduje się klasa;
 •  zgłosić klasę/klasy 4-7 szkoły podstawowej.