Chat with us, powered by LiveChat

Zostało
50 miejsc
dla wolontariuszy!

Zostało tylko 90 miejsc
dla wolontariuszy!

Blog

Za nami dwuletnia Akademia Krytycznego Myślenia!

Projekt bez nazwy-27
Aktualności

Za nami dwuletnia Akademia Krytycznego Myślenia!

Stworzyliśmy praktyczny model edukacyjny rozwijający kompetencję krytycznego myślenia u uczniów klas 4-6 szkół. Wiemy, że krytyczne myślenie jest potrzebne nam wszystkim. Nie tylko dzieciom i młodzieży, ale też nam, dorosłym studentom_tkom i nauczycielom_kom.

Potrzebujemy krytycznego myślenia, aby móc stawiać czoła współczesnym wyzwaniom.

Szczególnie warto wyposażyć w tę kompetencję dzieci w wieku 10-12 lat. One są wystarczająco duże, by zrozumieć, że krytyczne myślenie jest ważną życiową umiejętnością, którą można doskonalić i korzystać z niej z coraz większą wprawą.

W publikacji przedstawiliśmy model edukacyjny, narzędzia do nauki krytycznego myślenia, artykuły oraz podsumowanie naszych działań. Powstał on na bazie pracy ekspertów (autorów modelu) oraz pracy z Ambasadorami i Ambasadorkami Akademii. 

Proponowany model ma ułatwić upowszechnianie krytycznego myślenia w szkole. Został on zaprojektowany tak, by maksymalnie czerpać ze środowiska uczenia, które tworzy szkoła podstawowa i korzystać z możliwości, jakie daje edukacja formalna i pozaformalna realizowana w tych placówkach.

Do korzystania z modelu zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się edukacją, które chcą promować umiejętności, zachowania i postawy związane z krytycznym myśleniem!

Przeczytaj najnowszą publikację w której zawarliśmy:

  • model edukacyjny
  • scenariusze zajęć z krytycznego myślenia
  •  artykuły od Ambasadorek Akademii
  • i wiele wskazówek, które możesz wdrożyć do pracy z dziećmi!

Model, który przygotowali eksperci Akademii przetestowaliśmy podczas 2 edycji AKM. Ambasadorzy_ki przeprowadzili warsztaty w szkołach, a Marta Jaśkiewicz przygotowała ewaluację tego projektu. Zachęcamy do skorzystania z propozycji w duchu krytycznego myślenia!