Chat with us, powered by LiveChat

Pozostało
55 wolnych miejsc dla wolontariuszy

Blog

Pokolenie Z zmienia świat! Wzmacniaj postawę obywatelską wśród dzieci z Programem PROJEKTOR!

DSC_5363
Aktualności

Pokolenie Z zmienia świat! Wzmacniaj postawę obywatelską wśród dzieci z Programem PROJEKTOR!

Rekrutacja wolontariuszy do XIX edycji Programu PROJEKTOR już ruszyła, by z pomocą studentów wspierać dzieci z małych miejscowości. Wolontariat, napędzany siłą zmian pokolenia Z, poświęcony jest budowaniu aktywności obywatelskiej. Zaangażowanie społeczne i pielęgnowanie wrażliwości to centrum potrzeb współczesnego świata oraz najmłodszych. Teraz, mocno jak nigdy wcześniej, czujemy, że mamy wpływ. Dlatego warto zostać wolontariuszem!

W ramach Programu PROJEKTOR możesz przeprowadzić zajęcia edukacyjne dla uczniów klas 4-7 w małych miejscowościach w całej Polsce. Warsztaty, realizowane metodą projektową, pozwalają na zainspirowanie dzieci do mierzenia wysoko! Spotkania są skupione na 3 ważnych dla świata tematach: relacjach społecznych, ochronie planety i działaniach w Internecie.

Wolontariat to idealna przestrzeń na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym ze strony Programu PROJEKTOR. Dzięki warsztatom możesz wzmocnić kompetencje miękkie, nauczyć się pracy z dziećmi i sprawdzić się w działaniu. Przez cały okres współpracy masz zapewnione:

  • kieszonkowe na pokrycie kosztów dojazdu i materiałów na zajęcia, 
  • e-learning i szkolenie online przygotowujące do pracy z dziećmi, 
  • szczegółowe scenariusze zajęć, 
  • konsultacje online i telefoniczne, 
  • certyfikat potwierdzający udział w wolontariacie,
  • dla najbardziej aktywnych: możliwość udziału w wydarzeniach na żywo (zjazd liderów, podsumowanie edycji).

Możesz dołączyć do Programu PROJEKTOR, jeśli jesteś:

  • studentem/studentką (do 26 r.ż.);
  • absolwentem/amsolwentką do roku po ukończeniu studiów;
  • doktorantem/doktorantką (do 35 r.ż.).

Dołączenie do wolontariatu jest bardzo proste. Wystarczy wypełnić formularz na stronie Programu PROJEKTOR [klik] i wybrać jedną z 175 szkół podstawowych z całej Polski. Prowadzone zajęcia mają formę 2 spotkań, każde o długości 4 godzin lekcyjnych. Dzięki nim dzieci mogą rozwinąć kompetencje społeczne i obywatelskie. To kluczowe obszary wspierające ich rozwój z myślą o lepszej przyszłości!