Chat with us, powered by LiveChat

Zostało
50 miejsc
dla wolontariuszy!

Zostało tylko 90 miejsc
dla wolontariuszy!

Blog

Konkurs „Wyświetlamy zmiany”! Pokażcie światu, co zdziałaliście w ramach Warsztatów z PROJEKTOREM!

konkurs
Aktualności / Już wkrótce

Konkurs „Wyświetlamy zmiany”! Pokażcie światu, co zdziałaliście w ramach Warsztatów z PROJEKTOREM!

W ramach Warsztatów z PROJEKTOREM stworzyliście własny mikroprojekt społeczny? Teraz czas pokazać go światu!

Weźcie udział w konkursie „Wyświetlamy zmiany” i opowiedzcie o swoich dokonaniach! Do wygrania udział w projektorowym filmie dokumentującym Wasz projekt oraz nagrody rzeczowe dla całej klasy o wartości 500 zł (wybrane przez uczniów!).

UWAGA! Wydłużamy termin zgłoszeń. Na prace konkursowe czekamy do 30 maja 2024 r. do godz. 23:59.

Kto może wziąć udział w Konkursie?

Konkurs jest adresowany dla Klas IV-VIII szkół podstawowych, które w roku szkolnym 2022/2023 lub 2023/2024 uczestniczyły w programie PROJEKTOR i zrealizowały własny mikroporojekt społeczny w ramach Warsztatów z PROJEKTOREM.

Na czym polega Zadanie Konkursowe?

Zadanie Konkursowe polega na zaprezentowaniu zrealizowanego przez Klasę mikroprojektu społecznego, którego pomysł zrodził się podczas Warsztatów z PROJEKTOREM. Nie liczy się skala przedsięwzięcia, ale autentyczne zaangażowanie uczniów i uczennic i chęć niesienia pozytywnej zmiany w najbliższym otoczeniu!

Zorganizowaliście zbiórkę ubrań, nagraliście spot wyjaśniający zasady segregacji śmieci, opracowaliście zasady współpracy na klasowym komunikatorze, zorganizowaliście korepetycje koleżeńskie lub piknik integracyjny? To właśnie takie historie chcemy poznać!

Zadanie Konkursowe może być przygotowane w dowolnej formie, która najlepiej odzwierciedla klasowy projekt. Może to być np.:

 • krótki film,
 • prezentacja multimedialna,
 • plakat lub infografika,
 • artykuł itp.

Najważniejsza dla nas jest autentyczność historii i realne zaangażowanie uczniów i uczennic w realizację mikroprojektu społecznego, a nie perfekcja techniczna filmu czy prezentacji! Nie musicie być mistrzami montażu czy tworzenia prezentacji, żeby wygrać konkurs! Postarajcie się o staranne i estetyczne przygotowanie Zadania Konkursowego, ale przede wszystkim pokażcie nam, jak działaliście, co udało się Wam osiągnąć. 

Szukamy historii, które zainspirują innych do działania. Liczy się nie tylko efekt końcowy, ale również cały proces realizacji projektu. Opowiedzcie nam, jak pokonywaliście przeszkody, jak współpracowaliście ze sobą i jak wspólnie dążyliście do celu.

W przygotowaniu Zadania Konkursowego pomocne mogą okazać się poniższe pytania. 

 • Jak wyglądało spotkanie z wolontariuszami? Co było w nim dla Was najważniejsze? 
 • Jaki problem rozwiązuje Wasz mikroprojekt społeczny? 
 • Na czym polegał Wasz klasowy mikroprojekt społeczny? Co zrobiliście? (przedstawcie konkretne działania np. przygotowaliśmy i zawiesiliśmy na terenie naszej wsi 15 plakatów mówiących o tym, jak prawidłowo zadbać o zwierzęta domowe zimą) 
 • Jakie etapy miał Wasz mikroprojekt społeczny? 
 • Jak podzieliliście się zadaniami? Kto za co był odpowiedzialny? 
 • Z czego jesteście najbardziej dumni? 
 • Co sprawiło Wam największą trudność w realizacji mikroprojektu? Co z perspektywy czasu zrobilibyście inaczej?
 • Jakie macie plany na kolejne działania społeczne? Co chcielibyście zrobić np. w kolejnym roku szkolnym? 

Kryteria oceny zadania konkursowego to:

 • zaangażowanie uczniów z Klasy w realizację mikroprojektu (zaplanowany podział obowiązków, aktywny udział wszystkich uczniów i uczennic w planowaniu i realizacji mikroprojektu, wykorzystanie talentów i predyspozycji poszczególnych osób; 
 • wartość merytoryczna mikroprojektu (określenie problemu społecznego, który rozwiązuje mikroprojekt, realność zaproponowanego rozwiązania, realizacja mikroprojektu);
 • umiejętność refleksji nad realizowanym projektem (identyfikacji mocnych i słabych stron mikroprojektu, planowanie dalszych działań społecznych);
 • jakości wykonania Zadania Konkursowego pod względem formy i treści (jasność przekazu, staranność i pomysłowość formy przekazu).

Nagrody

Nagrody Główne

W każdej z trzech kategorii (ochrona planety, działania w Internecie (świadomość medialna), relacje społeczne (szczęście osobiste) zostanie przyznana jedna Nagroda Główna.

 • Profesjonalny film

Nagramy profesjonalne reportaże filmowe o  trzech zwycięskich mikropojektach społecznym. Nagranie odbędą się w szkołach w czerwcu 2024 r. (dokładny termin ustalimy z Opiekunem Dzieci).

 • Gadżety PROJEKTORA

Wszyscy uczniowie z klasy i opiekun otrzymają fajne gadżety Programu PROJEKTOR!

 • Nagrody rzeczowe o wartości 500 zł

Uczniowie sami wybiorą nagrody rzeczowe o wartości 500 zł, które będą pomocne w realizacji ich kolejnych wspólnych działań społecznych. 

 • Dyplom uznania

Wszyscy uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

Nagrody Wyróżnienia

W każdej z trzech kategorii (ochrona planety, działania w Internecie (świadomość medialna), relacje społeczne (szczęście osobiste)) zostaną przyznane dwie Nagrody Wyróżnienia. 

 • Gadżety PROJEKTORA

Wszyscy uczniowie z klasy i opiekun otrzymają fajne gadżety Programu PROJEKTOR!

 • Dyplom uznania

Wszyscy uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

UWAGA! Wydłużamy termin zgłoszeń. Na prace konkursowe czekamy do 30 maja 2024 r. do godz. 23:59.

Osoba do kontaktu:

Michalina Broda

e-mail: m.broda@projektor.org.pl