Chat with us, powered by LiveChat

Pozostało
55 wolnych miejsc dla wolontariuszy

Zapisy

Rejestracja studentów do programu PROJEKTOR

Dane kontaktowe studenta/studentki
Czy jesteś studentem/studentką do 26 r.ż, absolwentem/absolwentką do 27 r.ż lub doktorantem/doktorantką do 35 r.ż ?
Czy jesteś stypendystą/stypendystką Programu Stypendia Pomostowe?
(od października 2023 do września 2024)
Czy działałeś w przeszłości w Programie PROJEKTOR?
Czy chcesz realizować projekt samodzielnie, czy z kompanem/kompanką?
Wybór Szkoły
Wybierz na mapie szkołę w której chcesz przeprowadzić zajęcia.
Wybrana Szkoła
Adres Szkoły
Województwo
Wskazówki dojazdu